• Kültür

  Hotanl?lar?n 'közde kaz yumurtas?'

  12.12.2018

  Hotan, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneybat?s?nda ?pek Yolu'nun Taklamakan güney güzergâh? üzerinde yer alan tarihi bir kent.

  Kentte daha çok meyve, üzüm, pamuk, bu?day, m?s?r ve pirinç üretimi yayg?nd?r ancak hayvanc?l?k da geli?mi?tir. Kentteki seyyar sat?c?lar kö?e ba?lar?na çektikleri arabalar?nda pi?irir bu yumurtay?.

  Bu yumrtan?n pi?irme a?amas?nda ustal?k çok önemli, çünkü yumurta pi?irilirken s?cakl?k kilit öneme sahip. Yumurta hiç k?r?lmadan, oldu?u gibi köze koyuldu?undan ve közün ?s?s?yla pi?ti?inden dolay?, s?cakl?k yüksek olursa yumurta patlar. Ayr?ca, yumurtan?n her taraf?n?n e?it pi?mesi için de ara ara ufak hareketlerle oynat?l?r. Bu k?s?mda da dikkatli olmak gerekir.

  Yumurta pi?erken arabadan zaman soka?a yay?lan koku herkesi ba??na çeker. ?nsanlar araban?n ba??nda yumurtay? yedikten sonra birkaç tane de eve götürür. Bu yumurtan?n bu kadar sevilmesinin nedeni, beyaz k?sm?n?n yumu?ak, s?cak ve esnek olmas?. Bununla beraber servis s?ras?nda eklenen tuz, kimyon ve k?rm?z? toz biber gibi baharatlar da kaz yumurtas?n?n lezzetini artt?r?r. Asl?nda bu baharatlar?n eklenmesinin bir di?er nedeni de kaz yumurtas?n?n a??r kokusunun bast?r?lmas?d?r.

  Bu yumurta Hotan kentiyle o kadar özde?le?mi?tir ki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumçi gibi di?er kentlerinde bu i?i yapan ki?iler, kendilerine nereli olduklar? soruldu?unda, oral? olmasalar bile, bazen Hotanl? olduklar?n? söylerler.

  新版金蟾捕鱼 金字塔棋牌官网下载| 真金棋牌娱乐游戏| 棋牌| 达人棋牌下载| 棋乐棋牌官网下载