• Turizm

  Xinjiang'da köy turizmi geli?tiriliyor

  24.05.2019

  Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde köy turizmi h?zla geli?erek turizm sektörünün önemli büyüme motorlar?ndan biri oldu.

  Tanr? Da?lar?'n?n kuzey ve güney kesimlerinde say?s? giderek artan köy pansiyonlar?, Çin'in dört kö?esinden gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Birbirinden konforlu köy pansiyonlar?, baz? 5 y?ld?zl? otelleri bile geride b?rakarak turistlerin en çok tercih ettikleri konaklama yerleri haline geldiler.

  Xinjiang yerel hükümetine ba?l? 13 kamu kurumu, k?sa süre önce köy turizmini geli?tirmeyi öngören 2019-2020 plan?n? yay?mlad?. Plan, köy turizminin sürdürülebilir geli?mesini h?zland?rmay?, köylerin büyümesine yeni dinamizm katmay? amaçl?yor.

  Plan gere?ince, Xinjiang'?n k?rsal kesimlerinde yol ve otomobil parklar? gibi tesislerin in?as? güçlendirilecek, at?k ve kirli sular?n i?lenmesi ?eklindeki önlemlerle köylerdeki ortamlar?n iyile?tirilmesi h?zland?r?lacak.

  Ayr?ca köylerdeki turistik tesislerde hizmet kalitesi art?r?l?rken, köy turizminin geli?mesi için politika deste?i yo?unla?t?r?lacak; güzel do?al manzaralar?, yo?un geleneksel kültürü olan bir grup köy turistik marka haline getirilecek.

  新版金蟾捕鱼 豪门棋牌| 金游棋牌游戏首页| 赌钱平台app下载| 疯狂捕鱼首页| 清泰棋牌平台